Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Zákoutí

Vedle cestiček člení zákoutí zahradu na různé zóny a prostory a umožňují její využívání i za špatného počasí a nepříznivých půdních poměrů.Zákoutí v přírodní zahradě by měla být pokud možno nezakrytá asfaltem nebo betonem. Každé zpevněné místo, i když se na něm může voda vsakovat, vyžaduje povrchové odvodnění pomocí spádu. Terasy by se měly odvodňovat zásadně směrem od domu, cesty naproti tomu pokud možno napříč. Platí přitom zásada: drsné povrchy jako štěrk nebo dlažba vyžadují minimální spád 3 %.

Při plánování zákoutí určete, kam bude svedena povrchová voda, abyste hned od začátku zabránili výskytu stojící vody.

naposledy upraveno dne: 13.11.2009   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj