Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Živý plot z planých keřů

Dřeviny jsou důležitými estetickými prvky zahrady. Různorodý živý plot z planých keřů nás bude po celý rok těšit rozmanitostí květů, svými plody i pestrými barvami na podzim.

Přednosti původních druhů keřů
V přírodní zahradě vybíráme především z původních, místních druhů dřevin, neboť náš hmyz a ptactvo se na tuto potravní nabídku specializují.

 Živé ploty z planých keřů plní celou řadu funkcí:

  • Slouží v zahradě jako ochrana před větrem a jako strukturní prvek, poskytují potravu včelám a hmyzu a dávají úkryt ještěrkám a ježkům.
  • Trnité keře jako dřišťál a hloh skýtají ptactvu bezpečné místo k hnízdění. A ne jenom jejich plody jsou zdrojem potravy v zimě i v létě (např. bez černý živí 62 druhů ptactva).
  •  Živé ploty zlepšují mikroklima zahrady, snižují prašnost a omezují hluk. Živé ploty z planých keřů představují životní prostor pro mnoho užitečných živočichů, jako např. larvy zlatooček, které se živí mšicemi.
Hecke

©g.hekele"die umweltberatung"

Výběr, výsadba a péče
Při výběru dřevin si musíme uvědomit jejich růstovou výšku i šířku.
Pro každé stanoviště existují vhodné dřeviny: Je půda kyselá nebo vápenitá, chudá živinami nebo humózní? Je půda mělká nebo hluboká, kyprá či kamenitá? Je stanoviště mokré nebo suché?

Obraťte se při nákupu dřevin na zahradnictví ve vašem okolí. Dřeviny pak budou přizpůsobené místním půdním poměrům.

Nevysazujte keře příliš blízko k sobě, jinak budou odspodu vyholovat. Živé ploty vysázené klikatě jsou opticky hezčí a mají větší ekologický účinek.

Shrabejte na podzim listí jednoduše pod keře – vrátíte jim tak živiny a zvířatům jako ježkům poskytnete vhodný úkryt.
naposledy upraveno dne: 13.10.2009   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj