Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Zvláštní stanoviště

Zvláštní stanoviště, jako např. hromada kamení, "mrtvé" dřevo nebo vodní a mokřadní biotopy, jsou v přírodní zahradě nejen velmi oblíbeným estetickým prvkem, ale tvoří také cenné útočiště mnoha užitečných živočichů.

"Mrtvé" dřevo (hromada dříví, pařezy, stojící odumřelé staré stromy)
Včely samotářky kladou vajíčka do chodbiček ve dřevě, které zde již dříve vykousali brouci,
lasičky (loví hryzce!) využívají hromady dříví jako úkryt a
netopýři a ptáci (sovy, šoupálek, brhlík, sýkory...) potřebují stále vzácněji se vyskytující přirozené dutiny jako ložnici a dětský pokojík.

Hromady kamení, suché zídky
Stinné hromady kamení jsou obývány ropuchami, rejsky, střevlíky a dalšími brouky, pavouky atd.
Hromady kamení umístěné na slunci nebo suché kamenné zídky poskytují možnost úkrytu nebo slunění ještěrkám, slepýšům, čmelákům, kutilkám nebo hadům (užovka obojková, užovka stromová) – mnohdy se jedná o lovce slimáků nebo myší a hrabošů.

Mokřadní biotopy, zahradní jezírka
Patří k nejmnohotvárnějším biotopům a v obytném prostoru tvoří často útočiště mnoha ohrožených druhů (skokani, ropuchy, kuňky, čolci, vážky...). Mnohá z těchto zvířat jsou navíc cennými pomocníky při boji s neoblíbenými návštěvníky (slimáci, hmyz).
naposledy upraveno dne: 01.09.2009   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj