Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Ochrana stromů

K poškození starého stromu stačí okamžik nepozornosti. Než ale naroste nový strom, trvá to desítky let.

Způsobené škody se často projeví až za mnoho let a většinou už nejsou dávány do souvislosti s vlastní událostí. Proto by se poškození stromů mělo zabránit včasnými ochrannými opatřeními, neboť dodatečná sanační opatření bývají nákladná a většinou marná.

Druhy poškození stromů:

  • Poškození kmene nebo utržení větví: většinou způsobené stavebními stroji, příčinou však může být i oheň nebo vysoká teplota.
  • Výkopy v oblasti kořenů: Chybějící hmota kořenů nepříznivě ovlivňuje příjem vody a živin a snižuje vitalitu stromu. Takto oslabené stromy jsou náchylné k napadení chorobami a škůdci.
  • Poranění kořenů: může vést k hnilobě kořenů, která není navenek patrná. To snižuje stabilitu stromu.
  • Násypy zeminy, utužení půdy a udusání povrchu: narušují dýchání kořenů a příjem živin.

Cement, olej, vápno: tak jako ostatní odpad se dostávají do půdy. Také tyto látky trvale narušují příjem živin stromem.

naposledy upraveno dne: 13.11.2009   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj