Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Stavební suť

Pro likvidaci stavební suti, odpadů a znečistěné zeminy existuje celá řada rámcových zákonných podmínek. Třídění odpadů a jejich minimalizace by měly být samozřejmostí i na soukromém staveništi!

Na tuto tematiku byste měli již před zahájením stavebních prací neustále zavádět řeč, i když to odborníci nebo pomocníci budou vnímat jako nepříjemné. Často pomůže již jen položení textilie, aby se zabránilo smíchání stavebních materiálů se zeminou. Díky takovému oddělení se podaří minimalizovat množství stavebního odpadu. To je cenným příspěvkem k úsporám nákladů.

Také k uložení jemného či hrubého písku a štěrku apod. je vhodné použít takovou dělicí vrstvu.

Rozhrnutí stavební suti, odpadu, zbytků cementu nebo dříví bychom měli ve vlastním zájmu důsledně zabránit.

Při likvidaci stavební suti je možné se obrátit na místně příslušný odbor životního prostředí, popřípadě stavební odbor, které jsou povinny poskytnout informace jak a kam odstranit stavební odpady. Další možností je specializovaná firma, která se zabývá jejich odstraňováním, případně místní stavební firma (ta nejenom ví, kde, co a jak zlikvidovat, ale může se jí i odstranění zadat).

 
naposledy upraveno dne: 27.11.2009   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj