Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Půdní život – živoucí rozmanitost v podzemí

Půda patří k druhově nejrozmanitějším biotopům. V troše zeminy z horní vrstvy půdy o velikosti naší pěsti se skrývá více jedinců, než kolik žije lidí na celé zeměkouli.

Ochrana půdního života je prvním a základním přikázáním zahradníka! V zásadě se rozlišuje mezi půdní flórou (rostlinné organismy) a půdní faunou (půdní živočichové).

Půdní flóra

Bakterie
Druhově nejbohatší skupina, odbourávají organické látky a zpřístupňují tak rostlinám živiny v těchto látkách obsažené.
Aktinomycety
Sem patří bakterie podobající se houbám, které rozkládají organický materiál. Propůjčují půdě její typickou zemitou vůni.
• Houby
Svým myceliem protkávají půdu a podstatně přispívají k rozkladu organické drti. Zvláštní druhy tvoří symbiózu s rostlinnými kořeny, z níž profituje jak houba, tak rostlina (mykorrhiza).
• Řasy
Podílejí se na rozkladu organických látek.

Půdní fauna

• Plži, krtek, hlodavci
Tato skupina největších obyvatel půdy se živí zčásti rostlinnou a zčásti živočišnou potravou.
Krtek patří mezi hmyzožravce. Sežere velké množství škodlivého hmyzu a jeho larev a nepohrdne ani mláďaty hryzce.
• Žížaly
Žížaly jsou zvláště užitečnými obyvateli půdy: půdu mísí a kypří (lepší provzdušnění a prostupnost pro kořeny), vnášejí do půdy organické látky. V trávicím traktu žížal se minerální látky (jíl) a humus spojují a vzniká humusojílový komplex. Ten je stabilním základem pro tvorbu drobtovité půdní struktury. Ve výměšcích žížal se nacházejí živiny ve formě vysoce přístupné pro rostliny.
• Stínky, roztoči, chvostoskoci, larvy hmyzu, mravenci
Živí se částečkami odumřelé organické hmoty a za potravu jim slouží jak rostlinné, tak živočišné zbytky.
• Mikroskopičtí živočichové (měňavky, bičíkovci, nálevníci, želvušky, háďátka a štětinatci)
Tyto živočichy lze vzhledem k jejich nepatrné velikosti pozorovat jen pod drobnohledem. Jak co do počtu druhů, tak i co do počtu jedinců však představují největší skupinu.

naposledy upraveno dne: 09.06.2010   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj