Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Od mrtvé horniny k živoucí půdě

Půda není mrtvá hmota, nýbrž neustále se proměňující organismus. Aby člověk dokázal zachovat výkonnost tohoto živého systému, měl by znát jeho koloběhy a rozumět jim.

Vznik půdy:
Půda se neobjeví zčista jasna, ale musí se nejprve vytvořit. Z horniny vzniká během doby zvětráváním a chemickým rozpouštěním stále jemnější minerální substrát. Po osídlení pionýrskými rostlinami a půdními organismy začíná tvorba humusu a vytváření půdní struktury.

Organismus půda:
Půda je živý systém. Navzájem jemně sladěné koloběhy látek vytvářejí dynamickou rovnováhu.

V množství zahradní zeminy velikém jako pěst se nachází více živých organismů než lidí na celé zeměkouli.

Tuto skutečnost by přírodní zahradníci měli mít neustále na paměti. Veškeré zpracování půdy a všechna kultivační opatření by měla být zaměřena na zachování nebo zlepšení výkonnosti tohoto citlivého systému.

Takto získáme půdu jako živý a zdravý organismus:

• dostatečné a průběžné dodávání humusu
• šetrné zpracování půdy
• udržování vhodného pH (kyselost půdy)
• dostatečné a správné zásobování vodou
• zastínění půdy
• doplňování živin hnojením

naposledy upraveno dne: 09.06.2010   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj