Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Střídání plodin – vždycky popořadě

Střídáním plodin (neboli osevním postupem) se rozumí časový sled různých plodin na stejném stanovišti. Správný sled je podstatnou součástí přírodní zahrady.

Proč střídat plodiny?

 • střídání plodin slouží zachování půdní úrodnosti
 • rozdílné nároky pěstovaných plodin na živiny (složení odebírané směsi živin a celkového množství jednotlivých živin)
 • rozdílné horizonty prokořenění (mělce kořenící a hluboce kořenící rostliny)
 • škůdci a choroby se specializují na určité rostlinné druhy, každoroční střídání plodin omezuje jejich šíření
 • zabraňuje se rozvoji každoročně stejného, rok od roku silnějšího plevelného porostu na jedné pěstební ploše („úporné plevele“)

Schéma střídání

 • plodin rostliny stejné čeledi pěstujeme na jednom záhonu v odstupu alespoň 3 let
 • možnost plánovaného střídání plodin: střídat rostliny
  1. trati (velmi náročné na živiny),
  2. trati (středně náročné na živiny) a
  3. trati (málo náročné na živiny) – rozdělit plochu na tři zóny a každoročně je střídat               

                          1. rok                  2. rok                    3. rok
záhon 1:       rostliny 1. trati    rostliny 2. trati    rostliny 3. trati
záhon 2:       rostliny 2. trati    rostliny 3. trati    rostliny 1. trati
záhon 3:       rostliny 3. trati    rostliny 1. trati    rostliny 2. trati

naposledy upraveno dne: 12.06.2010   tisk   zpět  
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj