Příroda v zahradě mezinárodně die umweltberatung
Natur-im-Garten

Zur Österreichischen Website A magyar weboldal to the English Website

bio-zahradní lékař
bio-zahradní lékař

chaloupky
veronica prirodnilogo

Borkenkäferschaden

Kůrovci

Kůrovci:lýkožrout (Ips sp.), drtník (Anisandrus sp.)jsou drobní, dva až tři milimetry velcí, podlouhlí, černí brouci, kteří mají sklon k přemnožování a vyskytují se nejen jako lesní škůdci.

Drahtwurm

Drátovci

Škody způsobené požerem drátovců se objevují na nejrůznějších druzích kořenové zeleniny. Napadené rostliny vadnou nebo zakrňují.

Engerling

Ponravy

Jako ponravy se označují larvy chrousta obecného (Melolontha melolontha), ale také chroustka letního (Amphimallon solstitialis), některých vrubounů a listokaze zahradního (Phyllopertha horticola).

Eichenprozessionsspinner

Bourovčík toulavý

Bourovčík toulavý je motýl, který se zdržuje na dubech. Přední křídla jsou šedá s nevýraznými tmavými příčnými čárami, zadní křídla jsou bílošedá. Rozpětí křídel činí 25 mm.

Erdbeerblütenstecher

Květopas jahodníkový

Květopas jahodníkový (Anthonomus rubi)je tři až čtyři milimetry velký nosatec s černým tělem a dlouhým, tenkým nosem.

Gespinst auf einem Baum

Předivka

Na stromech nebo keřích se nacházejí pavučiny. Pod nimi je množství housenek, které žerou listy nebo květní poupata.

Junikäfer

Chroustek letní

Chroustek letní (Amphimallon solstitialis) je jakýmsi zmenšeným provedením chrousta obecného a bývá s chroustem také často zaměňován. Chroustek letní patří stejně jako chroust obecný do skupiny vrubounovitých brouků.

Kirschfruchtfliege

Vrtalka třešňová (Rhagoletis cerasi)

4 až 5 milimetrů velká vrtalka třešňová patří do čeledi vrtalkovitých. Křídla má protkaná tmavými pásky a její larvy se vyvíjejí v plodech třešní.

Chvostoskoci (Collembola)

Chvostoskocipatří k bezkřídlému hmyzu a dosahují maximální velikosti 2 milimetry. Jsou vybaveni „skákacím chvostem“, jehož pomocí mohou v případě nebezpečí uniknout.

Schadbild Rosenblattrollwespe

Pilatěnka drobná

Listy růží jsou svinuté podél hlavní osy. V listových smotcích lze někdy najít larvy.

strana 1 2 3            >     >>|
European Union European Development Fund   European territorial Co-Operation Austria-Czech Republic 2007-2013

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj